Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti

najsv. mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej

Farský list č. 4 zo dňa 9. mája 2021 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz

Farský list č. 3 zo dňa 2. mája 2021 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz

Liturgický prehľad zo dňa 18. apríla 2021 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz

Farský list č. 2 zo dňa 25. apríla 2021 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz

Farský list č. 1 zo dňa 28. marca 2021 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz