Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti

najsv. mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej

Farský list č. 17 zo dňa 7. júna 2020 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz

Farský list č. 16 zo dňa 31. mája 2020 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz