V dňoch 17. – 21. júla 2023 sme po kovidovej pauze zrealizovali Detský letný tábor v Medzilaborciach.

Ďakujeme našim mladým animátorom za prípravu a výborné zvládnutie letného detského tábora. Ďakujeme p. Bandžákovej za zdravotnú službu.
Ďakujeme aj za modlitbu a každú podporu.

Celkové náklady na tábor boli cca 6100 Eur.

Mesto Prešov nás podporilo dotáciou v sume 387 Eur.

 mesto_presov.png