História milostivého obrazu Matky Božej

v Nižnej Šebastovej 

milostivy obraz

(podľa kroniky pátrov františkánov v miestnom kláštore, zachovanej z čias zázraku)


     V historických záznamoch o tejto farnosti sa v archívoch o posviacke kostolnej veže z roku 1948 nachádza tento údaj: Snaha o obnovu nás viedla pri oprave nášho kostola a to aj preto, lebo medzi jeho starobylými múrmi skrýva nevšedné skvosty.
     V našom kostole sa uctieva obraz Matky Božej s Ježiškom, na ktorom sa stala mimoriadna udalosť. Opisuje ju kronika Kláštora pátrov františkánov. V krutých náboženských a bratovražedných bojoch 22. júna 1644 vtrhlo protestanské vojsko povstalcov, najmä kalvínov, do Nižnej Šebastovej a prirodzene najprv do kláštora. V svojej zbesilosti pochytali rehoľníkov na čele s vtedajším gvardiánom P. Adalbertom Močarom, vyzliekli ich, bili, mučili a hanobili najpotupnejším spôsobom. Potom ich zatvorili na noc do komory. V tmavej noci sa im podarilo ujsť a skryť v blízkom lese. Len jeden z nich, brat Mikuláš Krmendy, veľmi nábožného a svätého života, zotrvávajúc na modlitbách nestihol ujsť a stal sa mučeníckou obeťou za všetkých. Po vyrabovaní kláštora poblúdení fanatici našli brata Mikuláša. Vyzlečeného v podobe kríža ho uviazali na skriňu a na chrbte mu za živa vyrezali kríž. Hlavu na temene roztĺkli a potom horiacimi fakľami pomaly pálili. Tak ho nemilosrdne a kruto umučili. Po tomto zverstve sa dali do zbíjania a rabovania kostola. Ničili oltáre, potupili obrazy a sochy, povypichujúc im oči, uši a niektoré posekali. Najväčšie z nich vyvliekli ku dverám kostola a kláštora, aby strážili vchod. Keď takto previedli svoje diabolské hanobenie a bohorúhavé dielo skazy, dvaja z nich zbadali, že na stene visí ešte nedotknutý obraz Matky Božej. Nuž rozhodli sa, že aj ten zhanobia. Keďže visel dosť vysoko, prvý z nich vystrelil naň z pušky, no zázračným zásahom sa guľka od obraz odrazila, zasiahla bohorúhača a na mieste ho zabila. Jeho bezbožný druh sa pokúsil dokončiť bezbožné dielo. Vystrelil na obraz a útekom sa chcel zachrániť, aby ho nestihol podobný osud. Len čo vybehol z kostola, padol na schodoch mŕtvy. Tak rýchlo Pán boh vykonal spravodlivý súd nad bezbožnými hanobiteľmi. Obraz oválnej podoby, maľovaný na plátne utrpel dve rany. Jednu na ľavom líci Matky Božej, druhú na čele.
     Ľud si veľmi obľúbil tento obraz pre časté vyslyšanie modlitieb a obdaroval ho striebornými srdcami a inými ozdobami zhotovenými zo striebra- historickými znakmi vyslyšania na zázračných a milostivých obrazoch v Cirkvi. (tie u nás ešte nie sú zreštaurované). Zvlášť nábožná šľachticka Klára Kapová si uctievala obraz pre mnohé milosti získané na príhovor Matky Božej a dala ho skvostne zarámovať, zaskliť a premiestniť na oltár Najsvätejšej Trojice. Stalo sa to v roku 1754. Pred milostivým obrazom Matky Božej vždy horeli sviece a denne sa tam slúžila sv. omša.

(historické fakty sú prevzaté z dokumentu "Pamätnica vydaná z príležitosti posviacky novopostavenej veže, jaskyne Matky Božej a reštaurovaného priečelia kostola v Nižnom Šebeši - 6.júna 1948)