Farský list č. 25 zo dňa 16. júna 2024 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz