Farský list č. 43 zo dňa 19. novembra 2023 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz