Farský list č. 41 zo dňa 5. novembra 2023 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz