Farský list č. 36 zo dňa 18. septembra 2022 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz