Farský list č. 35 zo dňa 11. septembra 2022 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz