Farský list č. 31 zo dňa 7. augusta 2022 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz