Liturgický prehľad zo dňa 18. apríla 2021 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz