Farský list č. 39 zo dňa 27. decembra 2020 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz