Farský list č. 27 zo dňa 30. augusta 2020 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz