Farský list č. 22 zo dňa 12. júla 2020 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz