Farský list č. 20 zo dňa 28. júna 2020 - otvoriť farský list.

Farský list farnosti Ľubotice - odkaz

Farský list farnosti Vyšná Šebastová - odkaz