Link - Sv. omša 10:30 / 22.11.2020 - https://youtu.be/WLrpDgUReLs

 (v prípade výpadku živého vysielania bude na tejto stránke
umiestnený link 
na záložné vysielanie)

USMERNENIA V ČASE II. VLNY PANDÉMIE

AKTUÁLNE OZNAMY

         Od 16.11.2020 budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj možnosti slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka tzv. šachovnicového sedenia, ako bolo počas uvoľňovania v prvej vlne. Sedieť sa bude tak, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v nasledujúcom rade sa to vystrieda. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť len pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk. Nesmú chodiť do kostola tí, ktorí majú nariadenú karanténu alebo príznaky akéhokoľvek respiračného infekčného ochorenia. Seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny majú návštevy bohoslužieb zvážiť. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Biskupi taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná. Odpustky...

     Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale nemáme ani zanedbávať dobro, a tak každý, komu je to len trochu možné, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,"

     Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko:

Modlitba za Slovensko

     Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

     Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

     V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

     Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

     O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci

(zmenené v čase pandémie)

     Na podnet biskupov Svätá stolica s osobitným poverením pápeža Františka v čase pandémie (aby sa vyhlo zhromažďovaniu veriacich, kde je to zakázané) toho roku zmenila podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci nasledovne:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

     Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

 

 Ak budete potrebovať službu kňaza: napr. spoveď, ale hlavne súrne zaopatrovanie, príp. dohodnúť pohreb alebo aj v iných záležitostiach,

môžete nás kontaktovať osobne, 

emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo telefonicky

na tel. č. 0513810045 alebo farár 0907550242, kaplán 0909111920.  

 Aktuálne oznamy z Košickej arcidiecézy - www.ke-arcidieceza.sk

Aktuálne oznamy Tlačová kancelária KBS - www.tkkbs.sk