WEBOVÁ STRÁNKA V REKONŠTRUKCII - OSPRAVEDLŇUJEME SA ZA OBMEDZENÚ FUNKČNOSŤ STRÁNKY

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude 5.7. 2020.

Link - Sviatosť birmovania 28.6.2020 / 11:00 - https://youtu.be/H9wwfPibF-8

Link - Primičná sv. omša 21.6.2020 / 10:30 - https://youtu.be/cBosdEtwfvM

 (v prípade výpadku živého vysielania bude na tejto stránke
umiestnený link 
na záložné vysielanie)

 

Spovedanie: Začíname prvopiatkový týždeň, pozývame Vás k spovedi. Spovedať budeme v týždni pol hodiny pred sv. omšou, podľa potreby aj po sv. omši. V pondelok, stredu a štvrtok budeme spovedať obaja. Spovedať budeme buď vonku alebo vo vnútri, podľa počasia. Pri spovedi zachovávajme odstup.

 

Farská kancelária: Bude otvorená v bežných časoch, v pondelok a piatok 16.00 – 17.00 hod.

 

Čas bohoslužieb:Bohoslužby sa v tomto čase nemajú predlžovať, aby sme čím kratšie boli spolu v uzavretom priestore. Preto osobitné spoločné pobožnosti ešte nebudú. Keďže sa postupne uvoľňujú opatrenia, kostol sa už bude otvárať asi pol hodinu pred začiatkom sv. omše. Po otvorení, tých 25 min. pred sv. omšou, sa môžete spoločne pomodliť ruženec. Ruženec sa modlite bez vsúvania rôznych úmyslov (okrem úmrtí - pohrebov) a bez ďalších dodatočných modlitieb, v patričnom tempe. Pri ruženci treba tajomstvá vkladať – vyslovovať len na začiatku desiatku (resp. v prvom Zdravase), nie v každom Zdravase! Podľa času, môžete teraz v júni pridať aj Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu.

 

Na zopakovanie si ešte prečítajte:

 

Dišpenz od povinnej účasti

      Biskupi odvolali dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

Sväté prijímanie

        Sväté prijímanie, na základe dovolenia biskupskej konferencie, sa podáva do rúk. Bude to trvať až do odvolania. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie nebezpečenstvo prenosu vírusu. Samozrejme, ku Kristovi v Eucharistii prechovávame veľkú úctu a Eucharistiu musíme chrániť pred zneuctením. Prijímanie na ruku túto úctu neruší, naopak, môžeme si ešte viac uvedomiť, ako sa k nám Kristus skláňa a celkom sa nám vydáva. V starej Cirkvi až do 9. st. sa sväté prijímanie podávalo na ruku, potom postupne prevládol spôsob podávania do úst. V modernej dobe v mnohých krajinách sa pripúšťa aj jedna aj druhá možnosť. U nás, podávanie na ruku nebolo schválené. Biskupi to dovolili len v tomto mimoriadnom čase pandémie.

        Ako sa to má robiť? Veriaci si najprv dá dole rúško, pristúpi pred kňaza - rozdávateľa tak, že predloží ruky – dlane (položené, resp. prekrížené jedna na druhej) vo výške hrude. Kňaz - rozdávateľ položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom - rozdávateľom. Až potom odíde na svoje miesto. Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Kto z vážneho zdravotného dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech upozorní kňaza, príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst.

 

V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

Sv. prijímanie sa bude rozdávať aj vonku na nádvorí. Ukážte sa pri dverách!

Krížiky na čelo nebudeme teraz deťom udeľovať.

  

Vstup do kostola

         Rešpektujte pokyny službukonajúcich. Vstup do kostola bude možný len s ochranným rúškom a po vydezinfikovaní rúk. Pri vchode bude k dispozícii stolík s dezinfekciou alebo ten, kto bude mať službu Vám sprejom aplikuje dezinfekciu na ruky. Kto neznáša alkoholové roztoky, budú k dispozícii jednorazové rukavice alebo si treba priniesť svoje.

        Ak ste chorí a máte príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašľanie, kýchanie...), nesmiete ísť do kostola, zostaňte, prosím, doma.

 

Ak budete potrebovať službu kňaza: hlavne súrne zaopatrovanie, príp. dohodnúť pohreb alebo aj v iných záležitostiach, môžete nás kontaktovať osobne alebo telefonicky na tel. č. 051 381 00 45

alebo farár 0907 550 242, kaplán 0909 111 920.

 

 Aktuálne oznamy z Košickej arcidiecézy - www.ke-arcidieceza.sk

Aktuálne oznamy Tlačová kancelária KBS - www.tkkbs.sk