Prešovské misie - spoločný program

Oficiálna stránka misií - Prešovské misie

Spoločný program vo formáte PDF  - leták

2. septembra
18:00 – KONKATEDRÁLA
Otváracia sv. omša s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom spojená s odovzdávaním misijných krížov.

4. septembra
19:00 – KONKATEDRÁLA
“Nový človek v novom meste”  – Hudba: Martin Husovský. Aaranžmán: Adrián Harvan. Projekt je podporený PSK.

5. septembra
16:00 – KATOLÍCKY KRUH
Stretnutie s rozvedenými – Mons. Peter Holec
20:00 – DIVADLO VIOLA
Predstavenie “Udri pastiera” – Fragmenty zo života bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča

5. – 10. septembra
NÁMESTIE PRED KONKATEDRÁLOU
Výstava fotografií z minulých misií

6. septembra
20:00 – DIVADLO VIOLA
Predstavenie “Udri pastiera” – Fragmenty zo života bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča

7. septembra
20:00 – KATOLÍCKY KRUH
Nádvorie hľadajúcich – moderujú Marek Varga a Martin Harčár

9. septembra
19:00 – KONKATEDRÁLA
B. Herstek: Lauda “Mária pod krížom”
20:00 – M ARÉNA
Stretnutie mladých – večer chvál a modlitby za mesto

11. septembra
10:00 – KONKATEDRÁLA
Slávnostná sv. omša s o. biskupom Mons. Marekom Forgáčom