Ľudové misie - Nižná Šebastová

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš dovoliť Bohu, aby sa ťa dotkol a daroval ti novú skúsenosť s jeho láskou. Neodmietni jeho pozvanie a nepremeškaj túto príležitosť. Ježiš klope na dvere tvojho srdca. Pustíš ho? Tvoji bratia kapucíni, misionári.

Program pre našu farnosť vo formáte PDF  - leták

piatok 02.09
osobné pozývanie ľudí na misie

sobota 03.09
osobné pozývanie ľudí na misie
18:00 premietanie filmu Ježiš (70 min) /kostol/

nedeľa 04.09     téma: Boh ma miluje
08:00 sv. omša s misijným príhovorom
09:30 sv. omša s misijným príhovorom

11:00 sv. omša s misijným príhovorom

16:00-17:00 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
17:00-18:00 stretnutie s dievčatami a ženami (od 14r.)
18:30-19:30 stretnutie s chlapcami a mužmi (od 14r.)

pondelok 05.09     téma: Hriech
08:30-09:30 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
10:00 sv. omša s misijným príhovorom
16:30 stretnutie s deťmi (do 11r.) /kostol/
18:00 sv. omša s misijným príhovorom

utorok 06.09     téma: Spása v Ježišovi Kristovi
08:30-09:30 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
09:30-10:30 sviatosť zmierenia
10:00 sv. omša s misijným príhovorom
17:00-17:55 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša s misijným príhovorom

streda 07.09    téma: Viera a Obrátenie
08:30-09:30 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
09:30-10:30 sviatosť zmierenia
10:00 sv. omša s misijným príhovorom a s pomazaním chorých
17:00-17:55 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša s misijným príhovorom a s pomazaním chorých

štvrtok 08.09     téma: Ježiš je Pán
08:30-09:30 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
09:30-10:30 sviatosť zmierenia
10:00 sv. omša s misijným príhovorom - po sv. omši adorácia za odpustenie zranení a urážok
17:00-17:55 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša s misijným príhovorom - po sv. omši adorácia za odpustenie zranení a urážok

piatok 09.09     téma: Duch Svätý
08:30-09:30 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
09:30-10:00 sviatosť zmierenia
10:00 sv. omša s misijným príhovorom dopoludnia návšteva chorých v domácnostiach
16:00 krížová cesta a počas nej sviatosť zmierenia /von/
18:00 sv. omša s misijným príhovorom

sobota 10.09     téma: Spoločenstvo
08:30-09:30 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii
10:00 sv. omša s misijným príhovorom + obnova manželského sľubu po omši stretnutie s rodinami cca 2,5h (doniesť niečo pod zub)
18:00 koncert kapely Kapucíni a Michal Hirko /v kostole/

nedeľa 11.09     téma: Rast a premena v Kristovi
08:00 sv. omša s misijným príhovorom
09:30 sv. omša s misijným príhovorom
11:00 sv. omša s misijným príhovorom a požehnanie misijného kríža