Modlitba za sväté misie


Dobrý Bože, prosíme ťa
o tvoje požehnanie pre misie.
Daj nám svoje milosti,
aby obnova našej farnosti
viedla všetkých k zmiereniu s tebou.
Povzbudení tvojimi slovami
“ proste a dostanete“,
prosíme ťa o sväté oduševnenie,
o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.
Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,
ktorí nechcú prijať tvoju milosť
a pomôž im obrátiť sa.
Všetkých zapáľ ohňom odvahy,
aby sme povzbudzovali druhých
k účasti na misiách.
Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,
aby slovo, ktoré hlásajú,
malo spásonosný účinok.
K tvojim nohám, Matka Božia,
skladáme celú misijnú prácu
v našej farnosti.
Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.
Posilňuj slabých a pritiahni všetkých
k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen